Årets trygdedrøftelser er gjennomført. Resultatet er at grunnbeløpet økes med 1 058 kroner.

Grunnbeløpet (G) er viktig for mange, fordi det blant annet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.

Grunnbeløpet justeres hvert år. Etter årets forhandlinger er det nye grunnbeløpet nå på 93 634 kroner.

Se intervjuet med Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie her: