I mai avsa arbeidsretten dom om teateroverenskomstens regulering av forestilling på søndager.

Skuespiller

«Teateroverenskomsten» er tariffavtalen som er fremforhandlet, blant annet mellom skuespillernes fagforening og Det norske teater. Etter denne avtalen har skuespillere rett til en ukentlig fridag. Avtalen sier blant annet også at «[d]enne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag.»

I arbeidsretten hevdet Norsk skuespillerforbund at avtalen måtte forstås slik at fridagen så vidt mulig skulle legges til søndager og gis samtidig for alle skuespillere, med unntak for spesielle forestillinger utenfor det oppsatte programmet.

Arbeidsrettens flertall kom imidlertid til at det i tariffavtalens ordlyd, historikk og praktisering ikke var grunnlag for en slik tolkning. Etter en konkret vurdering kom flertallet til at teaterets vanlige praksis med søndagsforestillinger ikke var tariffstridig og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Det norske teatret ble frifunnet. Dermed ser det ut til at skuespillerne fortsatt må akseptere å avholde søndagsforestillinger fremover.

Dommen kan leses i sin helhet her: AR-2017-14 (Krever abonnement).

Har du spørsmål om arbeidstidsreglene i ditt arbeidsforhold? Ta kontakt med Indem for en gratis vurdering.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.