Les hva loven sier om din rett til ferie her!

Ferie

Norske arbeidstakeres grunnleggende rett til ferie reguleres i ferieloven.

Denne loven er i stor grad ufravikelig. Det vil si at det ikke er lov å avtale dårligere ferievilkår mellom arbeidstaker og arbeidsgiver enn det som følger av denne loven. Imidlertid er det lov å gi arbeidstaker bedre ferieordninger. Dette ser vi ofte er tilfellet gjennom forskjellige tariffordninger, hvor det for eksempel gis flere feriedager i løpet av året.

Ferieloven gir blant annet bestemmelser om feriens lengde og når ferie skal avvikles. Etter ferieloven § 5 har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har i tillegg krav på en ukes ekstra ferie. Denne ekstraferien kan tas når arbeidstakeren ønsker det, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.

Loven setter også opp særlige regler om ferieavvikling i spesielle situasjoner som oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjeneste eller i arbeidskonflikter.

Det kan være nyttig å vite at arbeidstakere som blir helt arbeidsuføre i ferien, kan kreve utsettelse av ferien. Blir du helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du altså kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

Loven regulerer også beregningen av feriepenger og utbetalingen av disse. Dette temaet kan du lese mer om her.

For juridisk bistand i forbindelse med feriespørsmål, kan du kontakte Indem for en gratis vurdering:

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.