Hvilke rettigheter har man egentlig når det gjelder tildeling av barnehageplass?

Barnehagelovens utgangspunkt

Det er barnehageloven § 12 a, som regulerer retten til barnehageplass. Her fremgår det følgende:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

BarnehageBestemmelsen gir rett til barnehageplass dersom barnet ditt fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Videre har barn født i september eller oktober rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Dette innebærer at de barna som er født fra og med november ikke vil ha rett til barnehageplass før de er nærmere to år.

Foreldrene må selv beregne når retten inntreffer og påse å søke innen fristen for opptak som settes av kommunen. Søkere med rett til barnehageplass som ikke ønsker plass fra første aktuelle opptak, skal tilbys plass ved neste opptak.

Bestemmelsen i § 12 a, gir rett til plass i en barnehage som er godkjent etter barnehageloven.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Etter barnehageloven § 13 vil barnet etter søknad ha rett til plass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av august.

Dersom barnet ditt har nedsatt funksjonsevne, har det mest sannsynlig også behov for tilrettelegging og hjelp i barnehagehverdagen. Selv om du har fått plass til barnet ditt i barnehagen på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne, så er det dessverre ingen garanti for at det følger med midler slik at barnet ditt får den hjelpen eller oppfølgingen det trenger. Kommunene har frie tøyler til å tolke lovverket på hvordan de skal gjennomføre tildeling av midler.

Hvor kan barnet få barnehageplass?

Det er kommunen som har ansvaret for at retten til barnehageplass blir oppfylt. Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Barnet er bosatt i den kommunen det har bostedsadresse i henhold til folkeregisteret. Bestemmelsen er ikke til hinder for interkommunalt samarbeid. Kommunen kan bare oppfylle retten til barnehageplass i en annen kommune dersom foreldrene / de foresatte ønsker dette.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Forslag om utvidelse av retten til barnehageplass

Stortinget foreslo i juni 2016 å utvide retten til barnehageplass til å gjelde barn som er født i november. Det betyr at foreldre med barn født i november vil ha krav på barnehageplass innen utgangen av november påfølgende år dersom forslaget blir godkjent.

Les mer om det nye forslaget her.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.