Fra 1. juli får vi et enda bedre varslervern i norsk arbeidsliv.

VarslerArbeidsmiljølovens nåværende regler om varsling ble innført i 2007 og består av tre bestemmelser: § 2-4 som fastslår arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold, § 2-5 som setter forbud mot å møte varslere med gjengjeldelse og § 3-6 som fastsetter at virksomhetene som hovedregel skal utarbeide interne rutiner for varsling.

Fra 1. juli vil reglene om varsling samles i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Videre vil følgende konkrete endringer tre i kraft, for å styrke vernet av varslerne:

  • Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner
    Forskning viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling. Det innføres en plikt for alle virksomheter med fem ansatte eller flere til å utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Samtidig innføres visse minimumskrav til varslingsrutinene sitt innhold. 
  • Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern
    Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere kan også få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til. Innleide arbeidstakere har ikke stillingsvern i innleievirksomheten og vil dermed kunne være i en særlig sårbar situasjon hvis de sier ifra om kritikkverdige forhold. De innleide får derfor nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.
  • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem
    Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Det innføres en utvidet taushetsplikt som vil gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.

Kilde: Regjeringen.no

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.