Her får du en oversikt over noen viktige krav som må være oppfylt for at en oppsigelse skal være gyldig.