Du er gravid, samtidig som du endelig har blitt innkalt til intervju for drømmejobben. Hvordan takler du det?

Forbud mot diskriminering av gravide

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av graviditet. Etter § 5 omfatter forbudet både faktisk, antatt, tidligere og fremtidig graviditet. Etter § 18 må arbeidsgiver aldri innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn fra potensielle arbeidstakere. Forbudet gjelder gjennom hele ansettelsesprosessen, herunder under intervjuet. Enda hvor fristende det kan være for arbeidsgiver å stille spørsmål om familieplanlegging under en ansettelsesprosess, vil det derfor være ulovlig. Ett av hensynene bak forbudet er nettopp at kvinner skal ha muligheten til å kombinere barn og karriere.

Vektlegging av graviditet til ulempe

Dersom du ikke får jobben som følge av at du er gravid, kan det bety at du har blitt utsatt for direkte forskjellsbehandling. Det er ikke nødvendig at det finnes en annen person som du kan sammenlignes med, for eksempel en annen søker som ikke er kvinne eller som ikke er gravid, for at du kan anses for å ha blitt diskriminert. Det kreves heller ikke at du kan vise til at en annen person har blitt behandlet bedre. Det avgjørende er om det ble lagt vekt på at du var gravid til ulempe for deg som mener deg diskriminert.

I et vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda fikk en kvinne medhold i at hun var blitt diskriminert på grunn av sin graviditet. Diskrimineringen hadde riktignok ikke skjedd under et intervju, men i forbindelse med et avholdt møte. Kvinnen var i arbeidspraksis i en butikk. Partene var i ettertid uenige om kvinnen ble tilbudt jobb under dette møtet. I møtet fortalte hun at hun var gravid i syvende uke, etter at en jobbkonsulent ved Arbeid med bistand, som er et tilbud som gis etter henvisning fra NAV, hadde oppfordret henne til å være åpen om graviditeten. Åpenheten fikk imidlertid den konsekvens at kvinnen samme dag som møtet ble avholdt, ble informert om at hun ikke kunne tilbys jobb i butikken.

Vedtaket kan du lese her:

Vedtak nr. 12/2015 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN-2015-12)

Det er selvsagt ditt valg om du vil være åpen med en potensiell arbeidsgiver om din graviditet i ansettelsesprosessen. Det er imidlertid lurt å tenke nøye gjennom dette før du møter til intervju. Og husk at du ikke har noen plikt til å besvare din potensielle arbeidsgiver på spørsmål om familieplanlegging.

Mener du at du har blitt diskriminert på grunn av graviditet, kan det lønne seg å få vurdert saken din av en advokat. Ta gjerne kontakt med Indem for en gratis vurdering av sin sak:

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.