Mange foreldre ønsker mer tid med barna. En løsning kan være å jobbe redusert i en periode.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10–2 (4) at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

Under alternativet «andre vektige velferdsgrunner» kommer også foreldres ønske om mer tid til samvær med små barn, eller behov som følge av problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. Foreldre med barn under 10 år anses automatisk å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. De trenger ikke å begrunne dette behovet nærmere. Husk likevel på at lovregelen ikke gir rett til å beholde full lønn når man jobber redusert. Lønnen vil derfor bli redusert tilsvarende stillingsbrøken.

Unntak: vesentlig ulempe for arbeidsgiver
Stillingsreduksjonen må kunne gjennomføres uten «vesentlig ulempe» for arbeidsgiver. Kravet til vesentlig ulempe betyr at det ikke er tilstrekkelig at arbeidsgiver bare påberoper seg en generell ulempe, for eksempel ulempen ved å måtte omorganisere arbeidsoppgavene eller skaffe en vikar. Videre vil det kreves sterkere begrunnelse fra arbeidsgivers side for å avslå, dersom behovet for redusert arbeidstid er særlig stort.

Husk skriftlig avtale
Dersom du ønsker redusert arbeidstid, bør du passe på å få en skriftlig avtale med arbeidsgiver som regulerer hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Avtalen bør si noe om hvor lang periode du skal jobbe redusert og hvor mye arbeidstiden reduseres. Det bør også presiseres hvorvidt den reduserte arbeidstiden skal tas ut som kortere arbeidsdag, færre arbeidsdager per uke, eller i form av arbeidsfrie perioder.

Uenigheter kan løses i tvisteløsningsnemnda
Dersom det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiver om hvorvidt du har rett til å jobbe redusert, kan en av dere eller begge sende saken inn for en gratis vurdering i Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda sine uttalelser er ikke bindende med mindre det er avtalt mellom partene, men en avgjørelse herfra respekteres som regel av arbeidsgiver.

Og husk at dersom du ikke klarer å bli enig med din arbeidsgiver om retten til redusert arbeidstid, kan du kontakte Indem Advokatfirma for en gratis vurdering av din sak.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.