Bør du ta ut ferie eller avspasering i julen? Og hvem bestemmer egentlig dette; du eller arbeidsgiver?

Mange velger å ta fri i arbeidsdagene i romjulen, siden dette uansett er rolige dager på jobben. Men da oppstår også spørsmålet om hvordan fridagene skal tas ut; gjennom ferie eller avspasering?

Det lønner seg med avspasering på korte arbeidsdager

Grunnen til at mange lurer på dette, er at mange romjulsdager ikke er fulle arbeidsdager. En arbeidsdag i romjula er ofte 2-3 timer kortere enn vanlig, for eksempel ved at åpningstidene kortes ned fra 0800-1600 til 0900-1400.

Da får det plutselig også betydning hvordan du tar ut fritiden. Grunnen til det er forskjellen mellom hvordan ferie og avspasering beregnes. Ferien regnes i dager, mens avspasering regnes i timer. Dermed vil man bare miste 5 timer med avspasering for hver avkortede fridag man tar i romjulen, mens man uansett trekkes en hel dag dersom man tar ut ferie.

Konklusjonen blir at man faktisk kan spare flere timer med fritid dersom man avspaserer på de korte arbeidsdagene i stede for å bruke ferietiden.

Arbeidsgiver bestemmer

Spørsmålet om ferie versus avspasering er en velkjent kilde til konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I noen tilfeller er denne problemstillingen regulert i bedrifters eller fagforeningers lokale avtaler eller retningslinjer. Hva som eventuelt gjelder for deg, må du undersøke med arbeidsgiveren din.

Men dersom man forholder seg til det generelle lovverket, så er det nok slik at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å ta ut feriedager i romjulen dersom man har slike til overs.

Grunnen til dette er for det første at arbeidstakere ikke kan kreve å ta ut avspasering når de vil. Siden avspasering er lite lovregulert, faller ordningen inn under arbeidsgivers styringsrett. Dermed blir det i stor grad opp til arbeidsgiveren å bestemme når de ansatte skal få ta ut disse timene igjen.

Noen arbeidsgivere viser også til at de, i følge ferieloven, har en viss plikt til å sørge for at arbeidstaker tar ut sin ferietid innenfor ferieåret. En slik plikt gjelder ikke på samme måte for opptjent avspasering (så lenge man er innenfor grensene for lovlig overtid). Dermed vil arbeidsgiver også på denne måten ha et argument for å mene at ferie skal tas ut før bruk av avspasering.

Konklusjonen blir at du bør spørre om du kan ta ut avspasering i romjulen, men til syvende og sist er det arbeidsgiver som bestemmer om du får lov til dette.