Indem samarbeider med Caritas

Indem Advokatfirma tilbyr nå gratis juridisk rådgivning til fremmedspråklige ved Caritas Ressurssenter i Oslo.

Hvem er Caritas?

Caritas Norge er en verdensomspennende hjelpeorganisasjon.

De arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i mange land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge sin visjon er en verden hvor alle mennesker lever i trygge samfunn, hvor deres helhetlige menneskelige utvikling og menneskeverd blir ivaretatt. Organisasjonen drives av den katolske kirken i Norge.

Arbeidslivssenter for innvandrere

I Norge driver Caritas blant annet et informasjons- og ressurssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo.

Siden 2011 har organisasjonen drevet et omfattende informasjons- og veiledningsarbeid for arbeidsinnvandrere fra EU-/EØS-området, og har siden oppstarten hatt over 25 000 henvendelser.

I sitt arbeid fokuserer Caritas på å gi nyankomne og bofaste arbeidsinnvandrere en realitetsorientering, samt informasjon og veiledning knyttet til den enkeltes innvandrings-prosjekt. Caritas gjennomfører dette arbeidet i nært samarbeid med ulike minoritetmiljøer.

Juridisk bistand fra Indem

Indem samarbeider nå med Caritas Norge, og tilbyr gratis juridisk rådgivning én dag i uken. Fordelen med dette samarbeidet, er at Caritas sine veiledere kan bistå med tolk til de vanligste språkene som arbeidsinnvandrere trenger. Dermed trenger du ikke å snakke norsk for å benytte deg av dette tilbudet.

For å avtale time kan du ta kontakt med Ressurssentret på telefon, eller gjennom å komme innom veiledningens åpningstid.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.