Arbeidsavtaler

Alle arbeidsforhold skal reguleres av en skriftlig arbeidsavtale og arbeidsmiljøloven setter opp minimumskrav til innholdet.

Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale

Alle arbeidsforhold skal reguleres av en skriftlig arbeidsavtale og arbeidsmiljøloven setter opp minimumskrav til innholdet.

Vanlige problemstillinger – Hva kan man avtale?

Vi får ofte spørsmål om hva som kan avtales i en arbeidsavtale og om det er lovlige, for eksempel når det gjelder spørsmål om:

Arbeidsmiljøloven setter begrensninger for hva som kan avtales. Avtalepunkter som er i strid med arbeidsmiljøloven skal kjennes ugyldig, da arbeidsmiljøloven ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

Få en vurdering av Indem før du signerer

Det kan bli kostbart å havne i en tvist om hvorvidt deler av avtalen er ugyldig eller ikke, for eksempel dersom arbeidstaker mener at en konkurranseklausul er i strid med arbeidsmiljøloven mens arbeidsgiver mener den er innenfor. Vi anbefaler derfor å ha klare arbeidsavtaler. Det er også lettere å bli enig om forståelsen og innholdet av avtalen før man står i en tvist. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan derfor gjøre lurt i å få juridisk bistand ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtaler.

Indem tilbyr seg å lese igjennom arbeidsavtaler og komme med råd og tips til alle som ønsker en kyndig gjennomgang før avtalen signeres. Ved behov kan vi også hjelpe til i forhandlinger mellom partene om innholdet i avtalen.

Ta kontakt med oss i dag dersom du ønsker vår bistand i spørsmål om arbeidsavtaler.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.