Folketrygd

Folketrygden er et nasjonalt, sosialt forsikringssystem som hovedsakelig administreres av arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Formålet med folketrygden er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Mange opplever imidlertid store utfordringer i sitt møte med folketrygden. Det er godt dokumentert at NAV gjennom mange år har gjort mye feil i sin saksbehandling av trygdesaker.

Indem har høy kompetanse innen folketrygdens regelverk og spesielt innen arbeidsrelaterte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Vi tilbyr oss å vurdere vedtak fra folketrygden og bistå dersom vi mener at vedtaket er feil. 

Ta kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål om folketrygden.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.