Vi ønsker å gi våre kunder økonomisk forutsigbarhet gjennom hele prosessen. Etter avtale kan vi blant annet tilby advokatbistand til fastpris og på vilkår om "no cure - no pay".

Det er få av oss som vil kjøpe noe hvis vi verken vet hva det koster eller hva vi vil få. Vi tror at dette også gjelder for advokattjenester. Hos Indem skal økonomisk usikkerhet aldri være en årsak til at kunder ikke får den advokathjelpen de trenger. Våre dyktige advokater vil gi deg faglig og økonomisk trygghet gjennom hele prosessen.

Her kan du lese mer om advokatene som kan hjelpe deg. 

Hva er advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay»?

Advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay» betyr at advokaten tar hele eller deler av risikoen for sakens utfall.

Utgangspunktet for salærberegningen er at kunden kun skal betale dersom han eller hun vinner frem med saken. Da vil også salæret normalt bli dekket av motparten. Å vinne frem kan enten skje i domstolene eller at det inngås forlik i saken. Dersom kunden ikke vinner frem, vil bistanden i utgangspunktet være gratis. Med slike vilkår kan enda flere få råd til advokat.

Vi tilbyr bistand i saker som gjelder usaklig oppsigelse og – avskjed på vilkår om «no cure – no pay».

Se også Indem.no: Her finner du mer informasjon om våre vilkår om «no cure – no pay», og i hvilke sakstyper vi tilbyr disse vilkårene.

Advokathjelp til fastpris 

Vi tilbyr advokathjelp til fastpris i de fleste oppdrag som egner seg for dette. Eksempler på oppdrag som egner seg for fastpris kan være utarbeidelse av et brev, en klage, bistand i møte med arbeidsgiver eller en arbeidstaker eller å besvare juridiske spørsmål.

Hvis du har en sak som du mener er egnet for fastpris så er du velkommen til å ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Alminnelig salærberegning – generelle vilkår og priser

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende lovverk for advokater og Advokatforeningens Regler for god advokatskikk. Vi er også underlagt Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, som blant annet pålegger oss å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys.

Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse sende deg vår oppdragsbekreftelse som blant annet inneholder opplysninger om eventuelle timesatser, beregningsgrunnlag og faktureringsrutiner. Våre veiledende timesatser ligger i intervallet kr 1 500 – 3 125  (inkl. 25% mva.), avhengig av sakstype, hvem av våre ansatte som utfører oppdraget og oppdragets art.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.